PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH ŁAGÓW Sp. z o.o.

 

ul. Rynek 62, 26-025 Łagów

 

JESTEŚMY DLA WAS

Wybór oferty najkorzystniejszej w prowadzonym przetargu na "Zakup kruszywa i dostawę piasku w roku 2019". Informacja w załączonym pliku.

Informacja z otwarcia ofert na: Zakup kruszywa i dostawa piasku w roku 2019. Informacja w załączikach.

Zapytanie ofertowe dot. „ Odbiór i transport ustabilizowanego odwodnionego osadu ściekowego po prasie technologicznej oraz skratek i piasku i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w Łagowie”.
Termin składania ofert do 21.12.2018r. do godz. 13.00
Dokumenty do pobrania poniżej.

Zaprasza do składania ofert dla zadania pn. „ Analiza wód, ścieków, osadów, piasku i skratek na obiektach zarządzających przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o.” Poniżej zamieszczono Zaproszenie wraz załączikami do pobrania.

Zapraszamy do udziału w przetargu nieograniczonym na Zakup kruszywa i dostawa piasku w roku 2019 na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Łagów Sp. z.o.o. Pełna dokumentacja przetargowa znajduje się w plikach poniżej.

INFORMACJA dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Łagów Sp. z.o.o.

 

W załączniku zamieszczono Informację z otwarcia ofert oraz Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zapraszamy do udziału w przetargu nieograniczonym na Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Łagów Sp. z.o.o. Pełna dokumentacja przetargowa znajduje się w plikach poniżej.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami na zadanie pn. "Wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem na budynku Świetlicy Wiejskiej w msc. Płucki". Załączniki poniżej.

poniedziałek, 29 styczeń 2018 23:33

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

W załączonym poniżej pliku zamieszczamy zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zakup kruszywa i dostawę piasku.

czwartek, 18 styczeń 2018 15:25

Informacja o otwarciu ofert

Informacja dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: Zakup kruszywa i dostawa piasku w roku 2018. Przedmiotowa informacja znajduje się w załączniku poniżej.

W załączonych poniżej plikach znajduje się ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami. Dotyczy ogłoszenia nr 503001-N-2018 z dnia 2018-01-09 r.

W załączonym pliku zamieszczamy informację o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn.: Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o.

W pliku załączonym poniżej znajduje się komplet dokumentów związanych z ogłoszeniem

 

Uwaga!!!
uległ zmianie załącznik nr 1 do Siwz - Formularz ofertowy. W załączniku tym został dopisany pkt. 20, który został zaznaczony na niebiesko.
Poniżej znajduje się prawidłowy Formularz ofertowy:

Strona 4 z 4

Kontakt:

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta 

(Kliknij tu i Zaloguj się)

 

Telefon Alarmowy 

Awarie Wod-Kan

530 385 453

 

Usługi 

606 926 889

Zamówienia Publiczne

Polub nas:

Telewizja Świętokrzyska