PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH ŁAGÓW Sp. z o.o.

 

ul. Rynek 62, 26-025 Łagów

 

JESTEŚMY DLA WAS

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej „Dostawa wodomierzy z możliwością odczytu radiowego”

Nazwa zadania: "Ochrona fizyczna na bazie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. przy ul. Opatowskiej 24 w Łagowie oraz ochrona oczyszczalni ścieków ..... Zawiadomienie w załączniku.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dla zadania pn. „Ochrona fizyczna na bazie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Łagów Sp. z.o.o. przy ul. Opatowskiej 24 w Łagowie oraz ochrony oczyszczalni ścieków w Łagowie przy ul. Iwańskiej 15A, ujęcie wody w Płuckach, ujęcie wody w Łagowie, ul. Kielecka, hydrofornia wody w Łagowie, ul. Zapłotnia, ujęcie wody w Lechówku wraz z hydrofornią”

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dla zadania pn. „Dostawa wodomierzy z możliwością odczytu radiowego”. Dokumenty w załączeniu.

Nazwa zamówienia: Przeprowadzenie audytu finansowego w zakresie kompleksowego badania rachunkowości i księgowości spółki za okres 01 stycznia 2019 r. do 30 września 2019 w szczególności pod kątem rzetelności oraz zgodności z przepisami prawa. Dokument w załączniku.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie zadania "Dostawa kruszywa i piasku na rok 2020"

Nazwa zamówienia : „ Sukcesywny odbiór i transport ustabilizowanego odwodnionego osadu ściekowego po prasie technologicznej oraz skratek i piasku wraz z zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w Łagowie”.

Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa kruszywa i piasku w roku 2020. Dokumenty w załączniku.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „ Analiza wód, ścieków, osadów, piasku i skratek na obiektach zarządzających przez Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. Informacja w załączniku.

Wyjaśnienie nr 1 do postępowania przetargowego pn.: "Dostawa kruszywa i piasku w roku 2020" w załączniku.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na „Przeprowadzenie audytu finansowego w zakresie kompleksowego badania rachunkowości i księgowości spółki za okres 01 stycznia 2019r. do 30 września 2019. Komplet dokumentów do pobrania w załącznikach.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn.: Dostawa kruszywa i piasku w roku 2020. Komplet załączników w ramach zamówienia dostępny poniżej.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dla zadania pn. „ Analiza wód, ścieków, osadów, piasku i skratek na obiektach zarządzających przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o.”

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dla zadania pn. „ Sukcesywny odbiór i transport ustabilizowanego odwodnionego osadu ściekowego po prasie technologicznej oraz skratek i piasku wraz z zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w Łagowie”. Komplet dokumentów do pobrania w załącznikach.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nazwa zamówienia : „Dostawa podestu ruchomego na pojeździe (podnośnik koszowy)”

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dla zadania pn. „Dostawa podestu ruchomego na pojeździe (podnośnik koszowy)”

Zawiadomienie o wykorzystaniu oferty najkorzystniejszej w ramach zamówienia : „Dostawa kostki na budowę Świetlicy Wiejskiej w msc. Płucki”. Informacja w załączniku.

 

wtorek, 02 kwiecień 2019 09:26

Zapytanie na dostawę kostki

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dla zadania pn. „Dostawa kostki na budowę Świetlicy Wiejskiej w msc. Płucki”. Dokumenty w załącznikach.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie pn.:  „Dostawa kostki na budowę Świetlicy Wiejskiej w msc. Płucki”.

Zapraszamy do składania ofert na „Dostawy kostki na budowę Świetlicy Wiejskiej w msc. Płucki”. Dokumenty zamieszczono w plikach poniżej.

Strona 1 z 2

Ważne Telefony:

Telefon Alarmowy 

Awarie Wod-Kan

530 385 453

 

Usługi 

606 926 889

Zamówienia Publiczne

Polub nas:

Telewizja Świętokrzyska