PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH ŁAGÓW Sp. z o.o.

 

ul. Rynek 62, 26-025 Łagów

 

JESTEŚMY DLA WAS

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o.

 

Postępowanie jest prowadzone pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-139145b5-b8cc-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Znak:4/2022                                                                                                                                  Łagów, dnia. 02.12.2022r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Nazwa zamówienia: „Ochrona fizyczna w 2023r. na bazie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. przy ul. Opatowskiej 24 w Łagowie oraz ochrony oczyszczalni ścieków w Łagowie przy ul. Iwańskiej 15A, ujęcie wody w Płuckach, ujęcie wody w Łagowie, ul. Kielecka, hydrofornia wody w Łagowie, ul. Zapłotnia, ujęcie wody w Lechówku wraz z hydrofornią w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023”

Znak: 3/2021                                                                                                                                   Łagów, dnia 02.12.2022r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nazwa zamówienia: „Zakup kruszywa w roku 2023”

Zamawiający Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez PSS-KRUSZYWA SP. Z O.O., ul. Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa

 

Znak: 2/2022                                                                                                                                   Łagów, dn. 02.12.2022 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nazwa zamówienia: „Dostawa piasku w roku 2023”

Zamawiający Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez PSS-KRUSZYWA SP. Z O.O., ul. Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa

 

Sukcesywny odbiór i transport ustabilizowanego odwodnionego osadu ściekowego po prasie technologicznej oraz skratek i piasku wraz z zagospodarowaniem odpadów z oczyszczalni ścieków w Łagowie”

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2b4e3d94-73eb-11ed-b4ea-f64d350121d2 

wtorek, 22 listopad 2022 12:19

Ochrona fizyczna w 2023r.

Ochrona fizyczna w 2023r. na bazie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Łagów Sp. z.o.o. przy ul. Opatowskiej 24 w Łagowie oraz ochrony oczyszczalni ścieków w Łagowie przy ul. Iwańskiej 15A, ujęcie wody w Płuckach, ujęcie wody w Łagowie, ul. Kielecka, hydrofornia wody w Łagowie, ul. Zapłotnia, ujęcie wody w Lechówku wraz z hydrofornią

Termin składania oferty: 30.11.2022r. godz. 10:00

  1. Zaproszenie do składania ofert
  2. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług
  4. Załącznik nr 3 – Projekt umowy
wtorek, 22 listopad 2022 12:18

Dostawa piasku w roku 2023r.

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, załadunek, transport i rozładunek piasku na miejsce wskazane każdorazowo przez Zamawiającego na terenie Gminy Łagów.

Dostawa piasku w ilości 1.800 ton

Termin składania oferty: do dnia 30.11.2021 r. do godz. 1000

 

  1. Zaproszenie do składania ofert
  2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 2 – Projekt umowy
wtorek, 22 listopad 2022 12:16

Zakup kruszywa w roku 2023r.

Przedmiotem zamówienia jest zakup kruszywa w celu wykonania remontu i bieżącego utrzymania dróg. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i załadunek kruszywa.

Zakup kruszywa w ilości około 3.550 ton o frakcji:

0 mm ÷ 31,5 mm (mieszanka) – w ilości 1.200 ton,

0 mm ÷ 63 mm (mieszanka) – w ilości 1.700 ton,

4 mm ÷ 31,5 mm (kliniec) - w ilości 500  ton,

-  31,5 mm ÷ 63 mm (tłuczeń)- w ilości 100 ton,

-  0  mm ÷ 63 mm (mieszanka pozanormowa- niesort) - w ilości 10  ton,

- 100 mm -300 mm (kamień łamany) – w ilości 5 ton

grys 2-8 mm - 5 ton,

- grys 12/16 mm - 5 ton,

- grys 8/16 mm - 5 ton,

- wysiewka 0 - 4 -20 ton, 

Termin składania oferty: do dnia 30.11.2022 r. do godz. 1000

 

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy - Załącznik nr 1

Projekt umowy - Załącznik nr 2

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: „ Sukcesywny odbiór i transport ustabilizowanego odwodnionego osadu ściekowego po prasie technologicznej oraz skratek i piasku wraz z zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w Łagowie".

Do pobrania: Zawiadomienie 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. "Dostawa piasku w roku 2022".

Zawiadomienie dostawa piasku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. "Zakup kruszywa w roku 2022".

 

Zawiadomienie zakup kruszywa

Zaproszenie do składania ofert pn.: Sukcesywny odbiór i transport ustabilizowanego odwodnionego osadu ściekowego po prasie technologicznej oraz skratek i piasku wraz z zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w Łagowie

 

Pliki do pobrania:

 

 

Zaproszenie do składania ofert pn.: „Zakup kruszywa w roku 2022r.”

 

Pliki do pobrania:

 

 

Zaproszenie do składania ofert na „ Sukcesywny odbiór i transport ustabilizowanego odwodnionego osadu ściekowego po prasie technologicznej oraz skratek i piasku wraz z zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w Łagowie”

 

Zaproszenie w formacie PDF

 

Załączniki:

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej „Ochrona fizyczna na bazie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Łagów Sp. z.o.o. przy ul. Opatowskiej 24 w Łagowie oraz ochrony oczyszczalni ścieków w Łagowie przy ul. Iwańskiej 15A, ujęcie wody w Płuckach, ujęcie wody w Łagowie, ul. Kielecka, hydrofornia wody w Łagowie, ul. Zapłotnia, ujęcie wody w Lechówku wraz z hydrofornią”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zamówienie pn. „Dostawa i montaż wagi samochodowej najazdowej”

Wyjaśnienie nr 1 do Zaproszenia do składania ofert dla zadania pn.: „Dostawa i montaż wagi samochodowej najazdowej”

Zaproszenie do składania ofert na "Dostawę i montaż wagi samochodowej najazdowej"

Zaproszenie do składania ofert na "Ochronę fizyczna na bazie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Łagów Sp. z.o.o. przy ul. Opatowskiej 24 w Łagowie oraz ochrony oczyszczalni ścieków w Łagowie przy ul. Iwańskiej 15A, ujęcie wody w Płuckach, ujęcie wody w Łagowie, ul. Kielecka, hydrofornia wody w Łagowie, ul. Zapłotnia, ujęcie wody w Lechówku wraz z hydrofornią"

Strona 1 z 4

Kontakt:

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta 

(Kliknij tu i Zaloguj się)

 

Telefon Alarmowy 

Awarie Wod-Kan

530 385 453

 

Usługi 

606 926 889

Zamówienia Publiczne

Polub nas:

Telewizja Świętokrzyska