PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH ŁAGÓW Sp. z o.o.

 

ul. Rynek 62, 26-025 Łagów

 

JESTEŚMY DLA WAS

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: „ Sukcesywny odbiór i transport ustabilizowanego odwodnionego osadu ściekowego po prasie technologicznej oraz skratek i piasku wraz z zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w Łagowie".

Do pobrania: Zawiadomienie 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. "Dostawa piasku w roku 2022".

Zawiadomienie dostawa piasku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. "Zakup kruszywa w roku 2022".

 

Zawiadomienie zakup kruszywa

Zaproszenie do składania ofert pn.: Sukcesywny odbiór i transport ustabilizowanego odwodnionego osadu ściekowego po prasie technologicznej oraz skratek i piasku wraz z zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w Łagowie

 

Pliki do pobrania:

 

 

Zaproszenie do składania ofert pn.: „Zakup kruszywa w roku 2022r.”

 

Pliki do pobrania:

 

 

Zaproszenie do składania ofert na „ Sukcesywny odbiór i transport ustabilizowanego odwodnionego osadu ściekowego po prasie technologicznej oraz skratek i piasku wraz z zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w Łagowie”

 

Zaproszenie w formacie PDF

 

Załączniki:

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej „Ochrona fizyczna na bazie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Łagów Sp. z.o.o. przy ul. Opatowskiej 24 w Łagowie oraz ochrony oczyszczalni ścieków w Łagowie przy ul. Iwańskiej 15A, ujęcie wody w Płuckach, ujęcie wody w Łagowie, ul. Kielecka, hydrofornia wody w Łagowie, ul. Zapłotnia, ujęcie wody w Lechówku wraz z hydrofornią”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zamówienie pn. „Dostawa i montaż wagi samochodowej najazdowej”

Wyjaśnienie nr 1 do Zaproszenia do składania ofert dla zadania pn.: „Dostawa i montaż wagi samochodowej najazdowej”

Zaproszenie do składania ofert na "Dostawę i montaż wagi samochodowej najazdowej"

Zaproszenie do składania ofert na "Ochronę fizyczna na bazie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Łagów Sp. z.o.o. przy ul. Opatowskiej 24 w Łagowie oraz ochrony oczyszczalni ścieków w Łagowie przy ul. Iwańskiej 15A, ujęcie wody w Płuckach, ujęcie wody w Łagowie, ul. Kielecka, hydrofornia wody w Łagowie, ul. Zapłotnia, ujęcie wody w Lechówku wraz z hydrofornią"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: „ Sukcesywny odbiór i transport ustabilizowanego odwodnionego osadu ściekowego po prasie technologicznej oraz skratek i piasku wraz z zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w Łagowie”.

Wyjaśnienie nr 1 do Zaproszenia do składania ofert oraz projektu umowy pn.: „ Sukcesywny odbiór i transport ustabilizowanego odwodnionego osadu ściekowego po prasie technologicznej oraz skratek i piasku wraz z zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w Łagowie”.

poniedziałek, 21 grudzień 2020 18:17

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn.: „Analiza wód, ścieków, osadów, piasku i skratek na obiektach zarządzających przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o.”

czwartek, 17 grudzień 2020 20:36

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na „ Sukcesywny odbiór i transport ustabilizowanego odwodnionego osadu ściekowego po prasie technologicznej oraz skratek i piasku wraz z zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w Łagowie”

czwartek, 17 grudzień 2020 00:48

Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postępowania pn. „ Sukcesywny odbiór i transport ustabilizowanego odwodnionego osadu ściekowego po prasie technologicznej oraz skratek i piasku wraz z zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w Łagowie”.

czwartek, 17 grudzień 2020 00:46

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: „Dostawa kruszywa i piasku w roku 2021”

środa, 09 grudzień 2020 13:14

Wyjaśnienie nr 2

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Analiza wód, ścieków, osadów, piasku i skratek na obiektach zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o."

wtorek, 08 grudzień 2020 17:09

Zaproszenie do składania ofert

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dla zadania pn. "Sukcesywny odbiór i transport stabilizowanego odwodnionego osadu ściekowego po prasie technologicznej oraz skratek i piasku wraz z zagospodarowaniem odpadow z oczyszczalni ścieków w Łagowie.

wtorek, 08 grudzień 2020 08:03

Wyjaśnienie

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Analiza wód, ścieków, osadów, piasku i skratek na obiektach zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o."

Strona 1 z 4

Kontakt:

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta 

(Kliknij tu i Zaloguj się)

 

Telefon Alarmowy 

Awarie Wod-Kan

530 385 453

 

Usługi 

606 926 889

Zamówienia Publiczne

Polub nas:

Telewizja Świętokrzyska