PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH ŁAGÓW Sp. z o.o.

 

ul. Rynek 62, 26-025 Łagów

 

JESTEŚMY DLA WAS

Wyjaśnienie nr 1 do Zaproszenia do składania ofert oraz projektu umowy pn.: „ Sukcesywny odbiór i transport ustabilizowanego odwodnionego osadu ściekowego po prasie technologicznej oraz skratek i piasku wraz z zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w Łagowie”.

poniedziałek, 21 grudzień 2020 18:17

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn.: „Analiza wód, ścieków, osadów, piasku i skratek na obiektach zarządzających przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o.”

czwartek, 17 grudzień 2020 20:36

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na „ Sukcesywny odbiór i transport ustabilizowanego odwodnionego osadu ściekowego po prasie technologicznej oraz skratek i piasku wraz z zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w Łagowie”

czwartek, 17 grudzień 2020 00:48

Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postępowania pn. „ Sukcesywny odbiór i transport ustabilizowanego odwodnionego osadu ściekowego po prasie technologicznej oraz skratek i piasku wraz z zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w Łagowie”.

czwartek, 17 grudzień 2020 00:46

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: „Dostawa kruszywa i piasku w roku 2021”

środa, 09 grudzień 2020 13:14

Wyjaśnienie nr 2

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Analiza wód, ścieków, osadów, piasku i skratek na obiektach zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o."

wtorek, 08 grudzień 2020 17:09

Zaproszenie do składania ofert

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dla zadania pn. "Sukcesywny odbiór i transport stabilizowanego odwodnionego osadu ściekowego po prasie technologicznej oraz skratek i piasku wraz z zagospodarowaniem odpadow z oczyszczalni ścieków w Łagowie.

wtorek, 08 grudzień 2020 08:03

Wyjaśnienie

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Analiza wód, ścieków, osadów, piasku i skratek na obiektach zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o."

czwartek, 03 grudzień 2020 13:02

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert "Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Łagów Sp. z.o.o."

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dla zadania pn.: Analiza wód, ścieków, osadów, piasku i skratek na obiektach zarządzających przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o.

poniedziałek, 30 listopad 2020 14:18

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: Dostawa kruszywa i piasku w roku 2021.

wtorek, 24 listopad 2020 19:54

Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz.1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”

Na zadanie pn.:

Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Łagów Sp. z.o.o.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej Siwz)

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.

Przedmiotem zamówienia jest zakup kruszywa drogowego oraz zakup wraz z dostawą piasku w celu wykonania remontu i bieżącego utrzymania dróg.

 

Szczegóły zapytania w zamieszczonych ponizej plikach.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej „Dostawa wodomierzy z możliwością odczytu radiowego”

Nazwa zadania: "Ochrona fizyczna na bazie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. przy ul. Opatowskiej 24 w Łagowie oraz ochrona oczyszczalni ścieków ..... Zawiadomienie w załączniku.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dla zadania pn. „Ochrona fizyczna na bazie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Łagów Sp. z.o.o. przy ul. Opatowskiej 24 w Łagowie oraz ochrony oczyszczalni ścieków w Łagowie przy ul. Iwańskiej 15A, ujęcie wody w Płuckach, ujęcie wody w Łagowie, ul. Kielecka, hydrofornia wody w Łagowie, ul. Zapłotnia, ujęcie wody w Lechówku wraz z hydrofornią”

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dla zadania pn. „Dostawa wodomierzy z możliwością odczytu radiowego”. Dokumenty w załączeniu.

Nazwa zamówienia: Przeprowadzenie audytu finansowego w zakresie kompleksowego badania rachunkowości i księgowości spółki za okres 01 stycznia 2019 r. do 30 września 2019 w szczególności pod kątem rzetelności oraz zgodności z przepisami prawa. Dokument w załączniku.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie zadania "Dostawa kruszywa i piasku na rok 2020"

Nazwa zamówienia : „ Sukcesywny odbiór i transport ustabilizowanego odwodnionego osadu ściekowego po prasie technologicznej oraz skratek i piasku wraz z zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w Łagowie”.

Kontakt:

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta 

(Kliknij tu i Zaloguj się)

 

Telefon Alarmowy 

Awarie Wod-Kan

530 385 453

 

Usługi 

606 926 889

Zamówienia Publiczne

Polub nas:

Telewizja Świętokrzyska