PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH ŁAGÓW Sp. z o.o.

 

ul. Rynek 62, 26-025 Łagów

 

JESTEŚMY DLA WAS

poniedziałek, 29 styczeń 2018 22:33

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

W załączonym poniżej pliku zamieszczamy zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zakup kruszywa i dostawę piasku.

czwartek, 18 styczeń 2018 14:25

Informacja o otwarciu ofert

Informacja dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: Zakup kruszywa i dostawa piasku w roku 2018. Przedmiotowa informacja znajduje się w załączniku poniżej.

W załączonych poniżej plikach znajduje się ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami. Dotyczy ogłoszenia nr 503001-N-2018 z dnia 2018-01-09 r.

W załączonym pliku zamieszczamy informację o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn.: Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o.

W pliku załączonym poniżej znajduje się komplet dokumentów związanych z ogłoszeniem

 

Uwaga!!!
uległ zmianie załącznik nr 1 do Siwz - Formularz ofertowy. W załączniku tym został dopisany pkt. 20, który został zaznaczony na niebiesko.
Poniżej znajduje się prawidłowy Formularz ofertowy:

Strona 2 z 2

Ważne Telefony:

Telefon Alarmowy 

Awarie Wod-Kan

530 385 453

 

Usługi 

606 926 889

Zamówienia Publiczne

Polub nas:

Telewizja Świętokrzyska