PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH ŁAGÓW Sp. z o.o.

 

ul. Rynek 62, 26-025 Łagów

 

JESTEŚMY DLA WAS

 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG

KOMUNALNYCH ŁAGÓW Sp. z o.o.

ul. Rynek 62, 26-025 Łagów

NIP: 6572919724, REGON: 362649786

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy 

KRS 0000573274, Kapitał Zakładowy 11.050.000,00 zł

 

Paweł Kudłacz - Prezes Zarządu

 

Ewa Wójcik - Główna Księgowa

Jan Sitarz - Kierownik Działu Zaopatrzenia, Usług i Transportu

Jan Łucki - Kierownik Działu Eksploatacji

 

Tel: 41 3437058 

Fax: 413437051

 

Telefon Alarmowy

Awarie Wodno-Kanalizacyjne 

530 385 453

 

Usługi

606 926 889

 

Nr konta: BS O/ŁAGÓW

29 8507 0004 2006 6001 7808 0001

 

 

Ważne Telefony:

Telefon Alarmowy 

Awarie Wod-Kan

530 385 453

 

Usługi 

606 926 889

Zamówienia Publiczne

Polub nas:

Telewizja Świętokrzyska