PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH ŁAGÓW Sp. z o.o.

 

ul. Rynek 62, 26-025 Łagów

 

JESTEŚMY DLA WAS

poniedziałek, 04 marzec 2019 08:23

Świetlica Płucki

Trwają roboty budowlane na budowie świetlicy wiejskiej w Płuckach. W ostatnich miesiącach wykonano dach, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową oraz wykonano instalację elektryczną oraz wod-kan., przyłącze wody i kanalizacyjne. W marcu zostaną wykonane tynki wewnętrzne oraz wylewki. Ponadto w najbliższym czasie przystąpimy do robót związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynku.
poniedziałek, 04 marzec 2019 08:21

Świetlica Nowa Zbelutka

Trwają roboty budowlane na budowie świetlicy wiejskiej w Nowej Zbelutce. W ostatnich miesiącach wykonano dach, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową oraz wykonano instalację elektryczną oraz wod-kan. W marcu zostaną wykonane tynki wewnętrzne oraz wylewki.
W styczniu 2019r. zakończony został remont mieszkania w Domu Nauczyciela w Starej Zbelutce.
piątek, 01 marzec 2019 08:43

Kanalizacji w Złotej Wodzie.

Zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Złota Woda, gm. ŁagówOperacja mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców gminy Łagów oraz umożliwienie rozwoju gospodarczego obszaru objętego projektem oprzez budowę sieci kanalizacyjnej w msc. Złota Woda, Lechówek i Łagów na terenie gminy Łagów współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W wyniku realizacji powyższego celu zostało wybudowane 10578,30 sieci kanalizacji sanitarnej. Informacja w pliku pdf poniżej:
sobota, 22 wrzesień 2018 11:21

Utwardzenie placu przy Bibliotece w Łagowie

Wykonanie utwardzenia placu przy Bibliotece mieszczącej się na ul. Słupskiej w Łagowie
sobota, 22 wrzesień 2018 11:06

Wykonanie ogrodzenia

Wykonaliśmy ogrodzenie w Sadkowie przy budynku OSP oraz furtkę w Rudzie.
sobota, 22 wrzesień 2018 11:03

Kanalizacja w Złotej Wodzie.

Realizujemy z dofinansowania unijnego kanalizację w msc. Złota Woda.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych wykonało w okresie wakacyjnym remont pomieszczeń w budynku biblioteki w Starej Zbelutce.
sobota, 22 wrzesień 2018 10:38

Remont drogi Sędek Orłowiny

Wykonaliśmy remont drogi Sędek-Orłowiny. Poniżej prezentujemy zdjęcia przed i po zrealizowaniu prac.
sobota, 07 lipiec 2018 12:30

Świetlica w Płuckach

Trwają prace nad Budową świetlicy wiejskiej w msc. Płucki.
sobota, 07 lipiec 2018 12:28

Montaż barier ochronnych

Montaż 2 szt barier ochronnych na chodniku w msc. Łagów
sobota, 07 lipiec 2018 12:24

Wykonanie progów zwalniajacych

Wykonanie 2 progów zwalniających wraz z oznakowaniem na ul. Źródłowej w msc. Łagów
poniedziałek, 15 styczeń 2018 01:14

Wykonanie alejek na cmentarzu

Wkonano alejki na cmentarzu parafialnym w Łagowie.
Wykonano utwardzenie placu przy Urzędzie Miasta i Gminy w Łagowie.
poniedziałek, 15 styczeń 2018 01:06

Plac zabaw w Sadkowie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów sp. z o.o. dokończyło plac zabaw w Sadkowie jako wykonawca zastępczy.
poniedziałek, 15 styczeń 2018 01:02

Utwardzenie placu w Rudzie

Wykonano utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Rudzie.
poniedziałek, 15 styczeń 2018 00:59

Remont drogi gminnej w Sędku

Wykonano remont drogi gminnej w Sędku.
poniedziałek, 15 styczeń 2018 00:56

Remont wodociągu na ulicy Słupskiej

Wykonano remont wodociągu przy ulicy Słupskiej
poniedziałek, 15 styczeń 2018 00:52

Remont schodów przy Szkole w Łagowie

Wykonano remont schodów przy Szkole Podstawowej w Łagowie.
poniedziałek, 15 styczeń 2018 00:43

Remont garaży OSP Łagów

Wykonano remont garaży OSP w Łagowie

Kontakt:

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta 

(Kliknij tu i Zaloguj się)

 

Telefon Alarmowy 

Awarie Wod-Kan

530 385 453

 

Usługi 

606 926 889

Zamówienia Publiczne

Polub nas:

Telewizja Świętokrzyska