PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH ŁAGÓW Sp. z o.o.

 

ul. Rynek 62, 26-025 Łagów

 

JESTEŚMY DLA WAS

Komunikat o zaopatrzeniu w wodę i odporwadzaniu ścieków

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 9, ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 12 grudnia 2017r., taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

W związku z powyższym taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Łagów, zatwierdzone Uchwałą Nr XXXIV/295/17 Rady Gminy Łagów z dnia 28 lutego 2017r. na okres od 10.04.2017r. do 09.04.2018r., z mocy Ustawy obowiązują do dnia 10 czerwca 2018r.

Ponadto informujemy, że dotychczas obowiązujące opłaty za wodę i ścieki ponoszone przez mieszkańców i podmioty w tym okresie pozostają bez zmian.

Read 461 times

Ważne Telefony:

Telefon Alarmowy 

Awarie Wod-Kan

530 385 453

 

Usługi 

606 926 889

Zamówienia Publiczne

Polub nas:

Telewizja Świętokrzyska