PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH ŁAGÓW Sp. z o.o.

 

ul. Rynek 62, 26-025 Łagów

 

JESTEŚMY DLA WAS

Budowa mostu w Łagowie na ul Podskale

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. zakończyło w dniu 28 października 2016 r. budowę mostu w ramach umowy z Urzędem Gminy w Łagowie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Odbudowa zniszczonego po powodzi mostu w ciągu drogi gminnej nr 338029T w Łagowie ul. Podskale”. Odbiór mostu odbył się 3 listopada 2016 r.

W ramach zadania wykonano frezowanie i utylizację istniejących warstw asfaltu w strefie robót budowlanych, roboty rozbiórkowe istniejących warstw rumowiska, roboty ziemne i zabezpieczające wykopy, roboty fundamentowe- stropy żelbetonowe (podstawy) przyczółków, roboty żelbetonowe konstrukcji nośnych mostu- konstrukcja żelbetonowa przyczółków i płyty mostowej, wykonanie izolacji pionowych i poziomych oraz układu odwodnienia mostu, budowa nasypów wraz z umocnienie dojazdów mostu, wykonanie kap gzymsowych, żelbetowych mostu, budowa konstrukcji drogowych dojazdów. Wykonano regulację i umocnienie koryta cieku w strefie mostu, a także prace wykończeniowe mostu - montaż balustrad, malowanie. Przed rozpoczęciem budowy obiektu wykonano naprawę wodociągu, który podczas wysokiego stanu wody został uszkodzony.

Celem realizowanej inwestycji było przede wszystkim przywrócenie przejezdności drogi. Most został zerwany podczas intensywnych opadów deszczu w roku 2013. Prace rozpoczęły się w czerwcu br., a zakończyły w październiku. Był to czas intensywnych prac, ale dzięki sprzyjającym warunkach pogodowych udało się zakończyć prace w terminie. Realizacja robót budowlanych pozwoliła na poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu poruszania się wszystkim użytkownikom drogi zarówno pieszym jak i samochodowym.

Fotorelację z budowy można oglądać w artykule Odbudowa mostu w Łagowie na ul. Podskale znajdującym się w zakładce Zrealizowane inwestycje

Read 706 times Last modified on środa, 28 grudzień 2016 20:26

Ważne Telefony:

Telefon Alarmowy 

Awarie Wod-Kan

530 385 453

 

Usługi 

606 926 889

Zamówienia Publiczne

Polub nas:

Telewizja Świętokrzyska